31 TEMMUZ 2010, İSTANBUL S.O.S BASIN BİLDİRİSİ

KAMUOYUNA ve SORUMLU KAMU KURUMLARINA

İstanbul’un Tarihi Alanları’nın Korunamaması

HAKKINDA DUYURU VE DAVET

UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 25 Temmuz – 03 Ağustos 2010 tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleştirilen toplantısında, yöneticilere İstanbul’un, Dünya Miras Listesi’nde kalabilmesinin gereklerini yerine getirilmesi için bir yıl daha süre verilmiştir.

Haber, Büyükşehir Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, yöneticilerin utançlarını gizlemek ve rant projelerini devam ettirmek adına kamuoyuna çarpıtılarak bildirilmiştir. İstanbul “tehlikededir” ancak, İstanbul “Tehlikede Olan Dünya Miras Listesi’ne” alınmadı diye, yöneticiler tarafından zafer kazanılmış edasıyla, İstanbul için hiç bir tehlikenin olmadığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Kamuoyu, gelişmeleri izlemeyen medya kuruluşlarının da etkisiyle büyük bir kandırmacaya sürüklenmeye çalışılmaktadır. Oysa alınan karar açık ve sarihtir: Yöneticilere hatalı uygulamaların durdurulması, kusurlarını giderilmesi için sadece Şubat 2011’e kadar süre verilmiştir. İmparatorluklar başkenti İstanbul’un, tam da Avrupa Kültür Başkenti olduğu sırada Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi’ne alınma sürecinde hızla yol alması büyük bir utanç kaynağıdır.

Gerek gelişmeleri tam izleyemeyen medya kuruluşları, gerek Istanbul’un bu duruma düşmesinden sorumlu yöneticileri bu karara zafer diye tutunmaya çalışsalar da, İstanbul 2005 yılından beri her yıl, UNESCO’nun alacağı kararı yüreği ağzında izler haldedir. Her yıl, Tehlike Altındaki Miras Listesi’ne alınmak için raporlara bir önceki yıla göre daha fazla neden eklenmektedir. Yani, yöneticiler Istanbul’da önerilen koruma önlemlerini uygulayıp kenti uluslararası anlaşmalar nezdinde korumak yerine, aykırı projelerle kentin tarihi kimliğini zedelemeye devam etmektedirler.

Bu son karar ışığında artık, İstanbul’dan sorumlu kamu kurumları, yöneticiler, İstanbul’da yatırım yapmak isteyen ulusal, uluslararası, büyük, küçük sermaye grupları başta olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yaşayanların İstanbul’un korunması konusunda yeni bir duruş ve davranış biçimini benimsemesi gerekmektedir. Sürdürülebilir , evrensel kurallara uygun korumanın tüm dünyada gerçekleşmesi için bir şemsiye görevi üstlenmiş olan UNESCO’nun bilimden beslenen uyarılarını dikkatle izlemenin ve uymanın tüm kesimlerin yararına olacağı kabul edilmelidir.

İstanbul S.O.S bu düşünceleri paylaşan ve birlikte yola çıkmaya karar veren sivil toplum ve üniversite mensuplarını bünyesinde toplayan bir platformdur. Bu platform S.O.S sinyalini verirken, tüm kesimleri İstanbul için tekrar düşünmeye davet etmektedir. Bu daveti 30 Temmuz  2010 itibariyle İstanbul’un Tarihi Alanları için Brezilya’da Dünya Miras Komitesi üyeleri tarafından karara bağlanan metinde üzerinde önemle durulan beş konuyu dikkate alarak yapmaktadır.

  1. Varlığın Üstün Evrensel Değeri üzerinde olumsuz etki yaratmayan bir metro köprüsü ve onun istasyonu için alternatif çözümlerin geliştirilmesi ve alternatif teklifler için, Tarihi Yarımadanın genel silueti dahil olmak üzere Üstün Evrensel Değer’e bağlı uluslararası standartlarda bağımsız bir miras etki değerlendirmesinin yapılmasının garanti edilmesi;
  2. Varlığın Üstün Evrensel Değerini sürdürme konusunda karar verirken, uygulamalara yol gösterecek olan verimli ve geniş kapsamlı bir yönetim planının geliştirilmesi;
  3. Devam etmekte olan ve gelecekte yapılması planlanan projelerin (kentsel yenilenme projeleri, ulaşım ve diğer altyapı projeleri dahil olmak üzere bütün büyük ölçekli projeler) İstanbul’un  Üstün Evrensel Değeri üzerindeki olası  etkilerini değerlendirmek amacıyla etkin bir miras değerlendirme sisteminin geliştirilmesi;
  4. d. Osmanlı döneminden kalan tarihi ahşap evler ve  II. Theodosius döneminden kalan Karasurları için kapsamlı bir koruma programının geliştirilmesi;
  5. 2009 yılında Dünya Mirası Merkezi/ICOMOS ortak izleme komisyonu tarafından detaylı olarak belirtilen ve Dünya Miras Komitesinin 33. Oturumunda kabul edilen diğer tavsiyelerin uygulanması.

İstanbul S.O.S, bünyesinde barındırdığı bilgi birikimi ve uluslararası ilişki ve deneyim zenginliğiyle, Dünya Miras Komitesi’nin karara bağladığı öncelikli konuların yerine getirilmesinde üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirmeye hazır olduğunu ve bu önceliklerin ilgili diğer kesimler tarafından da benzer hassasiyetlerle ele alınıp alınmadığının yakın takipçisi olacağını kamuoyu ile paylaşmaktadır.

İSTANBUL S.O.S

Reklamlar

Yorumlar kapatıldı.