Tarlabaşı Yıkımına Karşı Eylem

IMG_0667

eylemden başka görüntüler için fotoğrafa tıklayın

23 Eylül 2010  İstanbul SOS Basın Bildirisi

BASINA ve KAMUOYUNA DUYURULUR

Tarlabaşı İmdat Çağrısı/S.O.S. Veriyor!

İstanbul bir tarihi alanını ve kimliğinin bir parçasını  daha kaybetmek üzere…

Yenileme alanı ilan edilen Tarlabaşı’nda 210’u tescilli tarihi yapı olmak üzere toplam 278 yapının yıkılması planlanıyor. İşlem, üç sokakta tescilli olmayan yapıların yıkılmasıyla geçtiğimiz günlerde başladı. Evlerini terk etmemekte direnen mülk sahiplerine karşı ise kamulaştırma süreci devreye giriyor.

Programa göre, yenileme alanı içindeki tüm tarihi binalar yeni projelerin uygulanabilmesi için yerle bir edilecek. Diğer tarihi alanlardakilerin tersine ne kat planları, ne de bina yükseklikleri korunacak. Sadece tescilli bina cephe görüntüleri yeni yapılacak  binalara adeta iliştirilecek. Mülk sahiplerininse kendi yapılarını kendilerinin yenileme seçenekleri dahi yok. Çünkü mevcut parselasyon tamamıyla yok edilip, mülkiyetler tek elde toplanarak, her ada dev bir avlulu bina haline getirilecek.

Mülk sahipleri yapılarına sahip çıkamamaktan ve yenileme yoluyla elde edilmesi hedeflenen değer artışından hak ettikleri payı alamamaktan şikayetçi. Yenileme sonrası Tarlabaşı’nda kalmak isteyenler mülklerinin satış değerine yakın bir bedelle borçlandırılıyor. Kiracılar için ise barınma haklarının korunması anlamında bir destek önerilmiyor. Mevcut halkın tümü yerinden edilirken, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” temel alınarak kamulaştırma yoluyla elde edilen parseller doğrudan ranta açılıyor.

İstanbul SOS Girişimi, ayakta duran ve kullanılabilen tarihi yapıların yıkıldığı, tüm nüfusun gerçekçi bir seçenek tanınmadan yerinden edildiği, seçilmiş kurumlara büyük bir rant kazandırmayı hedefleyen bu projenin bir İstanbul ve tarih kıyımı olduğunu savunuyor. Girişim, Tarlabaşı’nda yaşayan halk ve savunmasız kalmış tarihi binaların yardım çağrısını tüm İstanbul’a yaymak için aracı oluyor ve S.O.S. sinyalini veriyor. İlgili kurumlara ve duyarlı vatandaşlara şehrin tam da merkezinde, sessiz sedasız yürütülen, fiziksel ve sosyal yıkımların sesini duyurmak ve  tarihi bir alanda tüm koruma ilkelerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi planlan uygulamalara karşı imdat çağrısı vermek için, 23 Eylül 2010’da  Tarlabaşı Bulvarı’nda toplanıyor.

İstanbul SOS

Reklamlar

Yorumlar kapatıldı.