İstanbul’a Sadakat Gezileri 10 Ekim’de Başlıyor

Son Irmak Doğa Orkestrası

Son Irmak Doğa Orkestrası

Atlas Okurlarıyla 1. İstanbul’a Sadakat Gezisi

10 Ekim Pazar günü sokağa çıkıyoruz. İstanbul’un tarihi alanlarında yapılacak rehberli gezilerle, bir gün önce edindiğimiz bilgileri yerinde görüp tanıma fırsatı bulacağız. Bu gezilerde İstanbul’a biraz daha yakınlaştığınızı, onu biraz daha iyi tanımaya başladığınızı göreceksiniz. İstanbul S.O.S.’e başından bu yana büyük destek sağlamış gönüllü rehberlerimiz ve diğer S.O.S. üyeleri ile üç ayrı alanda yapacağımız gezilerde, Haliç kıyısında Son Irmak Orkestrası’nın nefis müziklerini dinleme fırsatı da bulacağız. Katılmak için başvurularistanbulasadakat@gmail.com adresine  atılmalıdır.

Atlas okurları ile İstanbul S.O.S. İstanbul’a sadakat için buluşmaya devam edecek. Gezileri http://www.kesfetmekicinbak.com/ ve https://istanbulsos.wordpress.com/ adreslerinden takip edebilirsiniz.

Son Irmak Doğa Orkestrası Hakkında

Ülke genelinde ve dünyada binlerce sıra dışı doğa katliamı mevcut iken, modern şehir insanının tüm bu felaketlere kayıtsız kalıyor oluşunun, yaşam kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesinin, geri dönüşü olmayan süreçlerin başladığının farkında mıyız?

SIDO tüm bu süreçler içerisinde doğa mücadelelerine sanatıyla  destek vermenin yanı sıra, doğa tahribatlarının sanatın uçsuz bucaksız evrenine de zarar verdiği görüşündedir.

Baraj suları altında kalan coğrafyalarda iklimin ve doğal yaşamın yok olmasının yanı sıra bir de yok olan bir kültür mevcuttur.

Kamuoyunun gözardı ettiği en önemli konulardan birisi ise; halkların geçmişleri sular altında kalırken,

göçe mahkum bırakılan insanların bir yandan binlerce yıllık kültürleri yok olmaktadır.

Fosil yakıtlar, hidrojen enerjisi, bioyakıtlar, nükleer enerji, gelişmiş ülkeler tarafından bir kenara itilmişken, nedense ülkemizde enerji üretimi için temiz, bereketli ve yenilenen enerji kaynaklarına yatırım yapılmamaktadır.

Şu günlerde yurdun dört bir yanında yapımı hızla süren ve proje sürecinde olan 2000’in

üzerinde Hidro Elektrik Santrali (HES) bu duruma bir örnektir. Özellikle hidrojen enerjisi bakımından çok verimli gördükleri Karadeniz Bölgesi’nde ağırlıklı olan projeler  insan yaşamlarını ve ekosistemi tehdit ederken, Güney Doğu’da, Ege’de bir çok farklı coğrafyada doğal kültür miraslarımız da (Allianoi, Hasankeyf, Zonguldak-Filyos Tieion Antik Kentleri vb… ) yok edilme tehdidi altındadır.

SIDO

• Son Irmak Doğa Orkestrası; Son Irmak Doğa ve Sanat Derneği Bünyesinde, Sadece Müzik Adına Değil, Doğanın Tahribatına Karşı Özveri ile Mücadele Eden ve Sanatını da Bu İşe Perçinleyenlerin Kurmuş Olduğu Bir Oda Müziği Topluluğudur…

• SIDO, bu zamana değin vermiş olduğu konserlerle:

26 Mayıs, Kadıköy-Nehirlere Özgürlük Konseri;

5 Haziran Dünya Çevre Günü Konseri, Muğla-Köyceğiz Yuvarlakçay,

27 Haziran, Yalova, Termik Santrale Hayır Konseri!;

27 Temmuz, Antalya-Alakır-Dibek Yaylası’nda 2300mt’de Nehirlere Özgürlük Konseri;

28-29-30 Ağustos, Tuz gölü-Halfeti-Hasankeyf Konseri, (Hasankeyf’e Sadakat Yolculuğu)

Kısa sürede gündemde yer etmiş ve sıra  dışı bir anlayışla konserler vermeye devam eden, gönüllü müzisyenlerden oluşan, doğa tutkunları orkestrasıdır.

Son Irmak’ın Geleceğe Bakışı

• Sürdürülebilir yaşam anlayışı ile insanın sadece doğanın bir parçası olduğunu savunan, doğanın ve doğal yaşamın korunmasında; kamuoyunu bilinçlendirmek ve bütünleştirmek için faaliyetler gösterecek bir öncü sivil toplum kuruluşu olmak, ‘Doğanın Korunmasına İhtiyaç Duyulmayacak’ bir dünyaya ulaşmaktır.

• Aynı zamanda Sanat’ın, ham maddesini kuşkusuz Doğadan (ekosistem) aldığını savunan Son Irmak; Doğa’ya verilecek tahribatların Sanat’ın uçsuz bucaksız dünyasına da zarar vereceğine inançla hareket eder. Dolayısı ile Son Irmak’ın bir amacı da sanatçıların bir örgütlülük anlayışı içerisinde duyarlılıklarını, sanatsal kimlikleriyle ortaya koyabilecek platformlar oluşturabilmeye, kültürel faaliyetler gerçekleştirebilmeye olanak sağlamaktır.

Son Irmak’ın Varoluş Nedeni

Yaşam suyla başlamıştır ve susuz yaşamın sürmesi mümkün değildir. Doğal varlıkların tümünü korumak Son Irmak’ın temel amacıdır yalnız, öncelik ne olursa olsun Su’yun ticarileştirilmesine karşı mücadele etmektir.

• Su ve doğal kaynakların, biyolojik çeşitliliğin ve toprağın korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve verimli kılınmasını sağlamak.

• Doğal yaşamı korumak amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa mücadeleler vermek.

• Doğal kaynakları koruma bilincinin yaygınlaşmasını, doğal ve kültürel değerlerimizin, insan-doğa ilişkilerinin tanıtılmasını, sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmeyi sağlamak.

Son Irmak’ın İlkeleri

• Son Irmak Doğa ve Sanat Derneği, ilerici ve aydınlanmacı bir kimliği benimsemiştir. Bu yanıyla toplumcudur. Bireyin yerine kamunun ortak değer ve çıkarları üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

• Son Irmak Doğa ve Sanat Derneği, doğanın tahribatı, toprak erozyonu, yer altı kaynak suları ile çeşitli göl ve nehirlerin kurutulması gibi her türlü çevre kirlenmesini onu yaratan nedenler, buna sebep olanları ortaya koyar. Çevre sorununu, sadece bir kültür ya da eğitim sorunu olarak görmez, çevre kirlenmesi ve doğanın tahribatını ekonomik sistemin bir sonucu olduğunu ön görür.

• Dernek, bu kirlenmenin nedenlerini ortaya koymak dışında, çözüm yolları ile birlikte ele alır.

Video linkleri:

Yuvarlakçay:

http://vimeo.com/12347548

Yalova

http://www.izlesene.com/video/haber-son-irmak-buyuculeri-yalovadaydi/2304283

Antalya-Alakır-Dibek

http://www.dailymotion.com/video/xe9iqe_son-irmak-dogya-orkestrasy_creation

Halfeti:

http://www.dailymotion.com/video/xen8qg_son-irmak-doya-orkestrasy-hasankeyf_news

http://www.dailymotion.com/video/xen9wc_son-irmak-doya-orkestrasy-barajlar_news

Reklamlar

One response to “İstanbul’a Sadakat Gezileri 10 Ekim’de Başlıyor

  1. Paylaşımlarınız veweb siteniz çok güzel ve güzel paylaşımlarda bulunuyorsunuz paylaşımların devamını dileriz